‘Wij zijn ons brein’, doceert Dick Swaab. De vrije wil bestaat niet. We worden gestuurd door natuurkundige en chemische processen die onze gedragingen en gedachten bepalen. Welk brein zou Dick Swaab bedoelen? Er schijnen namelijk wel drie breinen in ons lichaam werkzaam te zijn:

het hoofd-, het hart- en het buikbrein.

Recent onderzoek heeft aangetoont dat zowel in de buik als in het hart cellen aanwezig zijn die op dezelfde wijze functioneren als hersencellen. Ook ons hart en onze buik spelen dus een belangrijke rol bij de aansturing van ons wezen. In onze prestatiegerichte wereld krijgt het hoofdbrein de meeste aandacht. We redeneren en concluderen er met z’n allen flink op los.

De afgelopen week heb ik mijn hoofdbrein het zwijgen opgelegd. Bij wijze van experiment. Wat blijkt? Mijn hart- en mijn buikbrein willen laat opblijven om te zingen, vrijen, lekker uit eten, muziek luisteren, fietsen in de avondzon. Allemaal ‘onverstandige’ gedragingen omdat ik vroeg op moet om te werken en te zorgen. Mijn hoofdbrein protesteert tegen dit irrationele en onverantwoordelijke gedrag. Mijn hart- en buikbrein genieten zich suf.

De afgelopen week heb ik mijn hoofdbrein het zwijgen opgelegd. Bij wijze van experiment. Wat blijkt? Mijn hart- en mijn buikbrein willen laat opblijven om te zingen, vrijen, lekker uit eten, muziek luisteren, fietsen in de avondzon. Allemaal ‘onverstandige’ gedragingen omdat ik vroeg op moet om te werken en te zorgen. Mijn hoofdbrein protesteert tegen dit irrationele en onverantwoordelijke gedrag. Mijn hart- en buikbrein genieten zich suf.