Hoe groter het team, hoe moeilijker het is gebruik te maken van ieders talenten. Oplossingen worden al snel compromissen waar iedereen zich net niet in kan vinden. Talenten sneeuwen onder in het gekrakeel van de groep. Als teammanager zit je soms met je handen in het haar. Hoe houd je het enthousiasme vast, hoe benut je de kwaliteiten van je teamleden, hoe zorg je dat iedereen zich gewaardeerd en gezien blijft voelen?

Als docent sta ik voor klassen gevuld met 32 leerlingen. 32 individuen die stuk voor stuk de moeite meer dan waard zijn. Ik zie elke klas 2 x 50 minuten per week. Als ik deze tijd strikt zou verdelen kan dus elke leerling op 3,12 minuten persoonlijke aandacht per week rekenen. Nu weet elke teammanager dat dit niet reëel is. Het zijn de drukke en enthousiaste leerlingen die de beurt en hulp krijgen, wiens ideeën gehoord worden.

Een onvoldoende

Maar hoe zit dat dan met dat ene meisje? De jongedame die geschiedenis een rotvak vindt? Ze moppert af en toe zacht voor zich uit, dat ze het niet snapt en dat het saai is. Ze vraagt geen hulp en gaat verloren in de massa. Ze haalt onvoldoende na onvoldoende. Ongemotiveerd zit ze de lessen uit. Hier gaat iets moois verloren!

Als groepsmanager ben ik verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Het is mijn taak het beste uit de leerlingen te halen. Dit lukt alleen als de leerling ten minste enige waardering voor mijn lessen op kan brengen. En daarom varieer ik. Veelvuldig en uiterst creatief. Iedereen in mijn klas heeft het recht minstens 1 x per jaar te schitteren. Lukt dat niet met de inhoud, dan richt ik mij op het proces of op de vaardigheden. Elk aspect op de werkvloer kan ingezet worden voor een succeservaring.


Een “goed” doet stralen

Dat ene meisje heeft vorige week een 8 gehaald op een geschiedenisopdracht. Ze blijkt namelijk over een voortreffelijk voorzitterstalent te beschikken. In een nagespeelde historische discussie over kinderarbeid wist ze de deelnemers aan de discussie te prikkelen en erbij te houden. Iedereen kwam aan het woord en werd gehoord. Na afloop keek ze voor het eerst dit jaar stralend uit haar ogen. Haar talent was gezien, benut en beloond. Schitterend!