Onbewust schalen we de wereld om ons heen in van hoog naar laag. We vormen een  sociale hiërarchie van letterlijk alles om ons heen. Een  deel in onze hersenen is hier zelfs in gespecialiseerd. Van sommige zaken weten we heel duidelijk in welke schaal ze thuishoren. Een Porsche staat hoger dan een Fiat Panda. Een straatwerker staat lager dan een hartspecialist.

Ook in de groepen waar we deel van uit maken bestaat een sociale hiërarchie. Hierin verschillen wij niet veel van paarden. Voor hen is een sociale rangorde noodzakelijk om te kunnen overleven. Het individu functioneert niet in alle kuddes hetzelfde. De samenstelling van de kudde maakt een groot verschil uit voor de sociale plaatsbepaling van het individu.

Onze kudde bestond drie jaar geleden uit vier ruinen: Ivo, Nokky, Kars en Dillan. In deze kudde was Nokky de baas. Hij is sterk en speels en het leiderschap ging hem makkelijk af omdat Ivo en Kars erg oud waren. Ivo overleed en Kars vertrok naar een rustigere kudde. Een aantal paarden kwamen en gingen ook weer. De kudde moest zich steeds opnieuw aanpassen, maar Nokky bleef de baas. Totdat Special kwam.

Special is een dame, de eerste sinds lange tijd in de kudde. Op slag veranderde de positie van Nokky. Dillan claimde Special als zijn dame en Nokky schoof naar de derde plaats in de rangorde. Onderaan bungelde een jong veulen dat weinig in te brengen had. Nokky moest erg wennen aan zijn plek en was een tijdje ongelukkig. Niet alleen was hij zijn leiderschap kwijt, maar Dillan wilde ook niet meer met hem spelen.

Nu is er een nieuwe dame in de kudde verschenen. Een forse merrie van 1,70. Special keldert naar beneden. Zij en Nokky zijn nu de laagste in de kudde. Nokky heeft zijn nieuwe positie reeds geaccepteerd en is weer vrolijk en speels, maar nu voorzichtiger. Special is van een dominante vrolijke dame een shagrijnige mopperpot geworden. Ook zij zal moeten wennen aan de nieuwe samenstelling van de kudde en haar daling in de sociale hiërarchie.

Jouw sociale positie in jouw groep wordt net zo sterk bepaald door de samenstelling van de groep.  In de ene groep kan jij groeien, in de andere groep wordt er alleen maar roofbouw gepleegt. Het is van wezenlijk belang dat je een groep mensen vindt die het beste uit jou naar voren haalt. Als de mensen om jou heen denken dat jij niet geschikt bent zal er weinig van je talenten terecht komen. Maak jij deel uit van zo’n groep? Stap er dan onmiddelijk uit.  Omring je met mensen die positief tegenover jou staan. Het is zaak een kudde te vinden die in jou gelooft.