Mijn werkwijze

Aandacht & respect voor de authenticiteit van mens en dier

Een van mijn kernpunten is aandacht. Coachen, trainen of paardrijden wordt altijd gedaan in wederzijds respect voor mens en paard. Hierdoor is er vrijheid en ruimte voor groei. Tattje Training & Coaching kiest bewust voor kwaliteit van leven. Het recht op ontplooiing en zelfbeschikking staan voorop. Ieder wezen heeft het recht zoveel mogelijk zijn eigen lot te bepalen en een volwaardig leven te leiden. Paardencoaching kan hierbij helpen.

Training & Coaching

Ik verzorg zowel trainingen als coaching met paarden. Tijdens een training leer je met een paard omgaan. Tijdens een coaching leer je met jezelf omgaan. Een klant omschrijft het verschil tussen training en coaching als volgt:

Paardencoaching

Paardencoaching heeft voor mijn zus en mij betekend dat wij via het gedrag van het paard inzicht kregen in onze hulpvraag. De paarden bespiegelde onze manier van gedrag cq. gevoel en/of emotie. Dit had betrekking op de door ons ingebrachte hulpvraag, dat ging over communicatie.

Mijn zus en ik hebben na de sessie een voelbaar inzicht mogen ontvangen. We stonden er vooraf open in en lieten het ontstaan. Doordat we er beiden open in stonden voor wat de paarden in hun authentieke reactie en gedrag lieten zien, waren we in staat de signalen te zien en te herkennen.

Bij deze sessie gaat het er dus vooral om, dat je inzicht krijgt via de paarden.

Training

We besloten na de paardencoaching te kiezen voor de pre-manegetraining. De reden hiervoor was dat we graag op een holistische manier wilde leren communiceren met de paarden. Hoe maak je contact met het paard? Welke houding dien je zelf in te nemen t.o.v. het paard? Hoe is de onderlinge communicatie tussen de paarden? Ook leer je o.a. in deze training duidelijk je eigen ruimte in te nemen.

Dit betekent dat je leert een heldere en duidelijke boodschap uit te stralen naar het paard toe, zodat hij dat doet wat jij wilt. Dit gebeurt met respect en vriendelijkheid. Je leert hoe belangrijk het is om je leiderschap op te eisen, zodat het paard je volledig kan vertrouwen. Bij deze training gaat het er dus vooral om dat je het paard leert kennen en hoe te handelen.

Werktijden & dagen

Een training of coachsessie wordt gemaakt op afspraak. Dit kan op dinsdag, woensdag en zaterdag tussen 08.00 en 20.00 uur. De duur van trainingen staat vast en wordt vooraf overeengekomen.

De duur van een coachingstraject kan variëren vanwege het onderzoekende karakter van coaching. Meestal wordt bij paardencoaching gebruik gemaakt van tijdgebonden coaching. U kunt hierbij denken aan het 2+1 model. Dit houdt in dat u twee kort opeenvolgende sessies heeft (het liefst binnen een week) en een afsluitende sessie een maand later.

De gedachte achter tijdgebonden paardencoaching is dat mensen niet in een keer het hele probleem waar ze mee worstelen kunnen aanpakken. Het is realistischer om deelaspecten van het probleem stukje voor stukje te onderzoeken. Wat is op dit moment actueel en verdient nu alle aandacht? Paardencoaching is een korte en krachtige interventie dat u een stap verder zal helpen. Wanneer u er aan toe bent een nieuw aspect van het overkoepelende probleem aan te pakken kunt u wederom een tijdgebonden coachingstraject volgen.

De periodes tussen de coachingstrajecten zijn zeer individueel. De een heeft meer tijd nodig om het geleerde te integreren in het dagelijkse leven dan de ander. Soms zitten er jaren tussen verschillende coachingstrajecten, soms maanden en soms is één coachingstraject of zelf één sessie voldoende om het zelfsturende vermogen van de cliënt zodanig te activeren dat externe hulp niet meer noodzakelijk is. U kunt coaching vergelijken met een schip dat af en toe een haven aandoet om voorraden in te slaan, reparaties te laten verrichten en verhalen en ervaringen uit te wisselen. Om daarna goed uitgerust weer het ruime sop te kiezen.