Inspiratie

Paardencoaching past in de traditie van humanistische persoonsgerichte coaching. Om een goede coach, trainer en docent te zijn, laat ik mij daarnaast inspireren door wat de wereld mij aanreikt. Alhoewel ik een gedegen kennis van de verschillende psychologische stromingen belangrijk acht om mijn vak goed uit te oefenen, ben ik van mening dat geen van deze stromingen of opvattingen op zich zaligmakend zijn.

Uit verschillend wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de relatie tussen de coach en de klant en het geven van steun en hoop een grote, zo niet de grootste bijdrage leveren aan het succes van coaching. Er bestaat geen succesformule. We maken allemaal ons eigen pad. We hebben meer mensen nodig die zich specialiseren in het onmogelijke. Ik ben een coach gevormd door vele stromingen, technieken en benaderingen. Een echte eclectisist.

Opleiding ACC

Gediplomeerd coach

Onder leiding van
Henk Jansen

Cursus intuïtieve ontwikkeling

Vertrouwen.
Dat ervaren en aanvaarden wat het veld je aanreikt als je hart en je intuïtie openstaan voor de energie van al wat aanwezig is.

Cursus energie en bescherming

energie en bescherming

Onder leiding van
Alet de Jonge

De weg van het paard

Bewustwording van je lichaam en en ziel. Verbinding aangaan vanuit je ware Zelf. Geïnspireerd door Linda Kohanov.

Onder leiding van
Ineke Rietveld.

Opleiding paarden beoordelen

Wanneer is een paard in balans in lichaam en geest? Welk verlangen van ons mensen geeft vorm aan het ideale paard?

AOC Terra

Cursus paard en sjamanisme

Verbinden op meta-niveau. Helen met behulp van moeder aarde en onze paarden. Gidsen naar een wereld met meer vrouwelijke waarden.

Onder leiding van
Nelleke kappers

 
 

Ontmoetingen

Een ontmoeting met René Kres.

Je bent een ruiter te paard, o mens.
Het paard is je persoon, de ruiter je hart.
Zo zul je zijn, als je volwassen bent.

Equicoaching

Coachtraject naar inzicht en kennis verkregen door het werken en leren met paarden.

Onder leiding van
Frans Jaspers

Docent en mentor

Kinderen: net als paarden een spiegel van je ziel.

Leerling

Supervisie

Zet je paarden in als middel of als mede-coach. Wat is de consequentie van je keus?

Onder leiding van
Josien Willemsen

Cursus Mindfulness

Lichaamsbewustzijn door middel van bewust in het nu aanwezig zijn en blijven. Paarden zijn pure mindfulness.

Geïnspireerd door
Williams, Teasdale,
Segal en Kabat-Zinn

Intervisie

Delen met vakgenoten. oefeningen en ervaringen uitwisselen. Elkaar scherp houden en vooral heerlijk blijven leren.

Opleiding Eerste graads docent geschiedenis

Een basis in wetenschappelijk, analytisch denken. Doorzettingsvermogen.
De grote verbanden en onze rol als mensen op deze kostbare planeet.